REGISTRE DE SOCIETATS

Nom de la societat
BISOUX, SL
Anagrama
Tipus de societat
Societat de responsabilitat limitada
Domicili social
Urbanització Els Refugis, Edifici Claror 3 1
Escala B, 3R Pis, 1A Porta
Canillo
Capital Social
3006 Euros
Núm. accions o participations
100
Valor nominal accions o participacions
30,06
Desembors
100%
Activitat mercantil
Activitats pròpies d'agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme i altres activitats i prestaciones de serveis turístics.
Autorització Govern decret i/o resolució
2005/0041143
Data
13/07/05
Atorgament de l'escriptura pública
2852
Notaria
Isidre Bartumeu Martínez
Data
26/07/05
Socis fundadors
Bisoux, Jean Christophe Claude
Representants de la societat
Mora Cassany, Miquel
Núm. registral de la societat
11658
Llibre
S-153
Foli
181-190
Data inscripció constitutiva
28/07/05
Data lliurament de la certificació d'inscripció
22/08/05

REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA

Número de comerç
918895 Z
Proprietari(s)
BISOUX, SL
Data
04/10/2005
Nom comercial
Agencia de productes turistics Bisoux
Domicili comercial
Urbanització Els Refugis, Edifici Claror, Escala B, 3R Pis, 2A Porta
AD100 Canillo
Activitats
63 3 0 20 Agencies de viatges
Activitats detallades
Agència de viatges

NÚMERO DE REGISTRE TRIBUTARI

Raó social de l'obligat tributari
BISOUX, SL
Número
L-706807-D
Data
23/12/2005

COMPTES BANCARIS

MoraBanc

Oficina
Pas de la Casa
IBAN
AD27 0004 0079 0001 3813 4010
BIC/SWIFT
BINAADAD